TT-språket
Till nytta för alla som skriver

TT-språket är en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning inom press, radio, tv och nyhetssajter på internet.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.

Mediespråksgruppen

är en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv. Gruppen möts regelbundet och ger rekommendationer i aktuella språkärenden. Se även ...Läs mer »

Synpunkter?

om nyhetsspråket kan du gärna skicka till ttspraket@tt.se. TT:s språkvårdsgrupp har dem i åtanke när vi ser över TT:s regler och diskuterar med andra medier. Men tyvärr har vi för närvarande inga möjligheter att svara på språkfrågor.

Aktuellt

  • Ska massmedier använda ordet hen?
  • Versal förstabokstav på alla politiska partier och på de flesta – men inte alla – myndigheter.